Моля, прочетете внимателно тези Общи условия, преди да ни изпратите онлайн поръчка и маркирайте / поставете отметка в квадратчето, потвърждавайки, че сте прочели и приели Общите условия. Поставяйки отметка в квадратчето, използвайки този уебсайт или като направите поръчка, вие се съгласявате да бъдете обвързани от тези Общи условия и документите, посочени в тях. Споразумение между потребителя и MeryCruz.com:

 1. Страни по споразумението
  Това Споразумение с Потребителя (наричано по-нататък „Споразумението”) съдържа условията за използване на уеб услуга merycruz.com (наричана по-нататък „Услугата”), собственост на Ломакси Груп ООД, ул. Деян Гьоргов, София, България, ЕИК 206427559 (наричан по-нататък „Доставчик на услуги”). Когато едно лице (наричано по-нататък „Потребител”) завърши процеса по регистрация или поръча продукт/и, той или тя се съгласява с настоящото споразумение.
 2. Общи положения
  2.1. Настоящото Споразумение е задължително за всички Потребители на Услугата.
  2.2. Всяко използване на Услугата означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването ѝ и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
  2.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Доставчика на услуги по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Потребители.
  2.4. Доставчикът на услуги си запазва правото да прави едностранно изменения или да подновява настоящото Споразумение и Услугата в съответствие с неговите нужди и общата търговска среда.
  2.5. Във всеки един случай на промяна на общите условия Доставчикът на услуги ще информира за това Потребителите си чрез публикуването на промените на уебсайта на Услугата. В този смисъл Вие като Потребител имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Услугата при всяко нейно ползване.
  2.6. Ако някоя от разпоредбите на настоящото Споразумение за ползване на Услугата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
  2.7. Доставчuкът на услуги полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена на платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Доставчикът на услуги уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.
  2.8. Характеристиките или цените на продуктите, описани на Услугата, могат да бъдат променяни по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които Доставчикът на услуги предварително се извинява на своите Потребители.
  2.9. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктuте/услугите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, Доставчикът на услуги се стреми да предостави най-подходящата и важна информация.
  2.10. Всички стоки/услуги, включително тези в намаление се продават до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Услугата.
  2.11. Услугата може да съдържа линкове към други сайтове. Доставчикът на услуги не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.
  2.12.Услугата е предназначена за физически лuца, институции и дружества, които се намират на територията на България.
  2.13. Потребителят трябва да бъде на осемнадесет или повече години, за да поръча продукти.
  2.14. Политиката за връщане не се прилага за поръчки, направени от институции или дружества.
 3. Правото на интелектуална и индустриална собственост
  3.1. Всичко в Услугата, включително изображения, чертежи, звук, графики и текст, е защитено съгласно съответните разпоредби на българското законодателство, европейското право и международните конвенции, уреждащи правото на собственост.
  3.2. Всяко копиране, аналогов / цифров запис и механично възпроизвеждане, разпространение, прехвърляне, изтегляне, обработка, препродажба или заблуждаване на обществеността относно реалния доставчик на съдържанието на сайта е забранено. Възпроизвеждането, повторното публикуване, качването, комуникацията, разпространението или каквото и да било друго използване на съдържанието по какъвто и да е начин за търговски или други цели е разрешено само с предварително писмено разрешение на притежателя на горепосочените авторски права.
  3.3. Имената, изображенията, логата и отличителните знаци използвани на уебсайта на Услугата, са изключителни търговски марки и отличителни знаци и са защитени от българското, европейското и международното законодателство за търговските марки и индустриалната и интелектуална собственост. Във всеки случай качването и показването им на уебсайта на Услугата по никакъв начин не трябва да се тълкуват като прехвърляне или преотстъпване на техния лиценз или право на собственост или ползване.
 4. Регистрация
  4.1.Потребителят може да се регистрира чрез попълване на регистрационната форма и избор на потребителско име и парола. За да се регистрира Потребителят трябва да предостави неговото/нейното истинско име, адрес, телефонен номер/номер на мобилен телефон и е-мейл адрес. В допълнение към горепосочената информация, юридическите лица трябва да включат ЕИК/БУЛСТАТ и номер по ДДС.
  4.2. Чрез регистрацията си Потребителят гарантира и декларира, че е прочел/а разпоредбите на настоящото споразумение, съгласява се с тези разпоредби и се задължава да спазва тези разпоредби.
  4.3. Потребителят, поръчващ от името на дружество, гарантира и декларира, че той/тя има достатъчно правомощия да поръча въпросните стоки и да задължи дружеството с настоящото споразумение.
  4.4. Регистрацията е безплатна.
 5. Отговорности на потребителя
  5.1.Потребителят поема отговорността за всички дейности, които се извършват под неговия/нейния профил или с неговата/нейната парола. Единствено Потребителят е отговорен за поддържане на сигурността на неговата/нейната парола.
  5.2. Потребителят приема предварително, че няма да го използват за разкриване, публикуване, изпращане по имейл или разпространение на каквото и да е съдържание, което е незаконно, вредно, заплашително, обидно, клеветническо, вулгарно, нецензурно, нарушава нечия неприкосновеност на личния живот, изразява расова, етническа или друга дискриминация.
  5.3. Потребителят гарантира и декларира на Доставчика на услуги, че информацията, която той/тя предоставя по време на процеса по регистрация (както и всяко уведомление за промяна на тази информация) е вярна и точна.
  5.4. Потребителят гарантира и декларира, че той/тя е на възраст над 18 години.
 6. Осигуряване на поверителност на вашите лични данни
  6.1. Доставчикът на услуги се задължава да спазва поверителността на личните данни на Потребителя. Доставчикът на услуги е едноличен собственик на информацията, събрана чрез MeryCruz.com. Информацията се използва изцяло и само от нас, освен в случаите, в които ние използваме трети лица, за изпълняването на определени функции за нас, като доставките на пакети и изпълнението на поръчките. В тези случаи ние предоставяме само информацията, необходима за изпълнение на тези специфични функции.
  6.2. Доставчикът на услуги не прехвърля никаква информация, дадена от Потребителя, на трети лица за цели, различни от обработката и изпълнението на поръчката. Ние няма да продаваме, споделяме или преотдаваме тази информация на което и да било друго лице, поради каквато и да била причина.
  6.3. Доставчикът на услуги си запазва правото да предаде информацията, предоставена от Потребителя, на властите в случай на нарушение на законите и/или нарушаване на установени добри практики (добросъвестност) от страна на Потребителя.
  6.4. Потребителят има право по всяко време да оттегли съгласието си личните му данни да продължат да бъдат обработвани от Доставчикът на услуги. Ако искате да оттеглите съгласието си за обработка на лични данни, да поискате корекция, да възразите срещу тяхната обработка или да поискате изтриването на вашите данни („Правото да бъдеш забравен“), трябва да изпратите искане в този смисъл по имейл до info@merycruz.com. За да се избегне злоупотреба, заявките с горепосоченото съдържание ще се разглеждат само ако са изпратени от имейла, използван за регистрация на поръчката, и си запазваме правото да поискаме допълнителни данни, за да установим самоличността на заявителя и субекта на данните за който се отнася искането. Можем да откажем да обработваме заявки, които са неоснователно повтаряни или застрашават поверителността на други потребители. Имате право да се обърнете към Комисията за защита на личните данни, kzld@cpdp.bg, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2.
  6.5. Бисквитки: бисквитките са малки файлове с информация, които се съхраняват във Вашия интернет браузър или твърд диск, когато посещавате сайта. Бисквитките ни позволяват да подобрим сайта, така че да съдържа най-полезната за Вас информация. Можете да настроите Вашия интернет браузър така, че да не запазва бисквитки или да изтрива вече запазени бисквитки. Ако искате да се възползвате от тези функции, трябва да използвате настройките на Вашия интернет-браузър. Ние не носим отговорност, ако Вашият интернет браузър не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ за запазване или изтриване на запазени бисквитки. Ако деактивирате съхранението на бисквитки или изтриете вече запазени бисквитки, възможно е Услугата да не функционира правилно.
 7. Поръчки и условия на плащане
  7.1. За да направите поръчка през Услугата, не е необходимо да се регистрирате. Необходимо е да попълните някои задължителни полета във формуляра за поръчка (име, адрес и т.н.), за да може Доставчикът на услуги да организира изпълнението на поръчката.
  7.2. Обвързващо споразумение за продажба на услугата е сключено между Доставчика на услугата и Потребителя с въвеждане на поръчката на сайта и при получаване от Потребителя на потвърждение за направената поръчка на посочения имейл, с което се потвърждава и плащането.
  7.3. Освен ако не е договорено друго от Доставчика на услуги, плащането трябва да бъде получено от Доставчика на услуги преди потвърждаването на поръчката.
  7.4. Доставчикът на услуги си запазва правото да откаже всяка поръчка по свое усмотрение.
  7.5. Разплащателни методи използвани от Услугата: наложен платеж.
 8. Цени на продуктите
  8.1. Цената на продукта, е цената, посочена за продукта на сайта в момента на поръчката.
  8.2. Разходите за доставка са в допълнение към цената на продукта. Разходите за доставка варират в зависимост от теглото, обема и местоназначението на поръчката. Разходите за доставката могат да бъдат видени при поръчка, след въвеждане на информацията необходима за доставка.
  8.3. Всички цени на продуктите и разходите за доставка са показани в лева (BGN).
  8.4. Всички цени на продуктите са с включен ДДС.
 9. Доставка
  9.1. Доставката на стоки, поръчани от Услугата, се извършва до адреси в Република България или до офис на куриер.
  9.2. Времето за доставка се определя в зависимост от местоназначението на доставката. Срокът за доставка на поръчката е съгласно графиците на куриера, в работни дни и часове, но във всеки случай в рамките на 30 (тридесет) дни от датата на поръчката, освен ако не е уговорен друг срок за доставка. Доставчикът на услуги или представител на куриера уведомява клиента, ако възникнат непредвидени обстоятелства, които възпрепятстват своевременното изпълнение на доставката.
  9.3. Доставчикът на услуги не носи отговорност за забавяне при изпълнението или за неизпълнение на настоящото споразумение или което и да било задължение по него, които са пряко свързани с прuчини извън неговия разумен контрол (непреодолима сила), включително, без да се ограничава до природни бедствия, пожари, стачки, трудови спорове, военни действия или намеса от страна на някой държавен орган, както и при неизпълнение на превозвача, доставчика, хардуерна, софтуерна или друга комуникационна неизправност и натовареност или мрежова недостатъчност.
  9.4. Доставчикът на услуги носи отговорност за загуба на или щети по продукта, настъпили по време на доставката.
  9.10. Данните необходими за доставка ще бъдат предоставени на „Еконт Експрес“ ООД за целите на доставката.
 10. Рекламации, анулиране и връщане
  10.1. Потребителят (с изключение на организации и дружества) има право в срок от 14 работни дни да върне или замени продукт в съответствие с българското законодателство за защита на потребителите. Тази политика за рекламации не се отнася за продукти, които са изработени или модифицирани според желанията на Потребителя.
  10.2. Потребителят има право да върне продукт, ако:
  а) Поръчката е била анулирана в съответствие с условията и реда за уведомяване на Доставчикът на услуги в рамките на 7 работни дни от момента на доставката,
  б) Продуктът не е бил използван,
  в) Продуктът е в състоянието, в което Потребителят го е получил и всички части на продукта са включени в опаковката,
  г) Продуктът е бил преопакован в оригиналната му опаковка, без да е нарушена нейната цялост.
  10.3. Продуктът трябва да бъде върнат незабавно след анулирането на поръчката.
  10.4. При връщането на продукта, Потребителят е отговорен за риска от вреди и поема транспортните разходи.
  10.5. Стоки / услуги, които клиентът няма право да се върне: • при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца; • при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ; • при доставка на стоки, изработени по поръчка на клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания; • при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност; • при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето; • при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени; • при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката; • при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на клиента, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.
 11. Приложимо право
  Това Споразумение ще се тълкува, прилага и изпълнява във всички отношения в съответствие със законите на Република България.

Доставчик на услуги не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел настоящите условия.
При използване услугите на merycruz.com Потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.
Приемайки тези условия, Потребителят се съгласява да получава имейли и известия от merycruz.com относно поръчката си, потвърждения за промяна на неговата информация, както и отстъпки и оферти за нашите продукти на дадения от него адрес на електронна поща.

В сайта под понятията „натурален“ или „натурална козметика“ се разбират продукти с поне 85% съставки от естествен произход.

Производителите непрекъснато правят иновации и се адаптират към новите разпоредби. В резултат на това, списъка със съставките в този уебсайт може да се различава от опаковката на продукта. Моля, вижте опаковката на вашия продукт за информация за съставките, специфични за вашия продукт.

Ако не приемате условията, моля, не използвайте сайта!

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

С настоящото уведомявам/e, че се отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки/ за предоставяне на следната услуга: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Поръчано на/получено на – ……………………………………………………………………………………………………

Име на Потебителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………

Адрес на Потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………

Подпис на Потребителя/ите: ……………………………………………….

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата: ……………………………………………

Стандартен формуляр за упражняване право на рекламация:

С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с договореното.
Артикул:………………………………………/вид на продукта/артикулен номер/
Размер: ……………………………………………………./ако е приложимо/
Стоката е поръчана на ……………………….. /посочва се датата на поръчката/
Стоката е получена на ………………………. /посочва се датата на доставката/
Стоката е поръчана от………………………/три имена на потребителя/
гр./с……………………………………………/адрес на потребителя/
Е-mail и телефон за връзка:………………………..
Използвана ли е стоката? – Да/Не………………/заградете вярното/
Монтирана ли е стоката? – Да/Не………………./заградете вярното/
Предмет на рекламацията:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Предпочитан начин на удовлетворение за стоки
/заградете избора/

 1. Предпочитам безплатен ремонт по реда на чл. 113 и чл. 114 от Закона за защита на потребителите.
 2. Желая да заменя продукта с друг. Поръчал съм грешен продукт.
 3. Стоката е увредена при транспорта. Прилагам Протокол за щети.
 4. Желая отстъпка от цената на продукта/услугата.
 5. Желая ваучер, който да използвам за нова поръчка (срок 2 години).
 6. Желая извършване на услугата в съответствие с договора
 7. Желая да ми бъде възстановена заплатената за продукта/услуга сума по следния начин: …………………………………………………………………………………………………………..
  посочете начин на възстановяване, а при заявено връщане на сумите по банков път, моля посочете банкова сметка

Прилагам следните документи:

 1. Касова бележка или фактура;
 2. Протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 3. Други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
  (заградете желаната опция)
 4. Гаранционен сертификат

……………….……………………………. …./Дата/
………………………………………………………………../Подпис на потребителя/

(подпишете, само ако подавате настоящия формуляр на хартия.)